Search

DIT IS DE HUISWERKPAGINA VAN GROEP 3/4/5


LEZEN

Voor elk kind is lezen belangrijk, vooral in de leeftijd van groep 3 t/m 5. Hoe meer 'leeskilometers' je maakt, hoe beter het lezen zal gaan. Uiteindelijk hebben wij overal het lezen voor nodig, ook bij bijvoorbeeld rekenen. Zorg ervooral voor dat je kind plezier heeft in het lezen. Ga een keer langs de de bibliotheek of boekenwinkel. Bij de biliotheek kunnen kinderen gratis een pasje aanvragen. Lezen moet geen verplichting zijn maar een gezellig moment op de dag. Lees samen, maak er een spelletje van door om de beurt te lezen of neem een toneelleesboek waarbij je met leuke stemmetjes leest. Met 15 minuten lezen per dag zal het lezen echt vooruitgaan. Het leuke is dat wij in de klas een wereldreis maken met leeskilometers. Hoe meer ze lezen hoe sneller we in een nieuw land zijn waar wij in de klas iets leuks meedoen. Als de reis erop zit zullen wij de leeskilometers afsluiten met een wereldfeestje. Lezen is leuk!

 

SPELLING

Met ingang van het schooljaar 2015-2016  maken we gebruik van de nieuwe methode "Spelling op Maat". Per week leer je één nieuwe spellingsregel. Elke week gaan we door middel van een kort dictee kijken of je deze regel goed hebt begrepen. Elke vierde week begint met een groot dictee om te kijken of je de regels van de afgelopen vier weken goed kent. Je kunt woorden die bij een bepaalde regel horen oefenen op de site van Ambrasoft. De inloggegevens heb je van school gekregen. Kies het juiste woordpakket bij taal-pakkettrainer- woordpakketten 1e lijn. 

 

REKENEN

In groep 4 worden de tafels van het klein tafeldiploma opgezegd (tafels van 2, 3, 4, 5 en 10). In groep 5 worden alle tafels gevraagd voor het groot tafeldiploma. Er wordt een tafelkaart meegegeven met een datum waarop ze de tafel moeten kennen. In de klas wordt daarnaast veel aandacht besteed aan de tafels op een leuke manier. Ook thuis kun je samen oefenen. Er zijn vele leuke oefensites en ook via youtube kun je tafelliedjes of tafel-joggen vinden. Door veel herhaling worden de tafels geautomatiseerd. Daarnaast kunnen kinderen thuis oefenen via ambrasoft. Ook de + en - sommen en het klok kijken zijn goed om te blijven oefenen. Leuke en effectieve sites voor thuis zijn: www.tafelsoefenen.nl , robbies speelland en www.spelletjesplein.nl.

 

AARDRIJKSKUNDE/ GESCHIEDENIS/ NATUUR

Deze vakken krijgen de kinderen vanaf groep 5. Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken wij  met dezelfde methode: wereld-, tijd- en natuurzaken. Vijf keer per jaar, per vak,  krijgen de kinderen  een samenvatting mee die ze thuis moeten leren voor een toets. Deze toetsen proberen wij zo te plannen dat ze niet allemaal in dezelfde week vallen. Het leren is alvast een voorbereiding op de middelbare school. De leerstof breidt zich uit in de jaren daarop.