Search

DIT IS DE HUISWERKPAGINA VAN GROEP 6/7/8

Spelling
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 werken we met de nieuwe "Spelling op Maat". Per week leer je één nieuwe spellingsregel. Elke week gaan we door middel van een kort dictee kijken of je deze regel goed hebt begrepen. Elke vierde week begint met een groot dictee om te kijken of je de regels van de afgelopen vier weken goed kent. Je kunt woorden die bij een bepaalde regel horen oefenen op de site van Ambrasoft. De inloggegevens heb je van school gekregen. Kies het juiste woordpakket bij taal-pakkettrainer- woordpakketten 1e lijn.

 

Iedere week krijgen de leerlingen huiswerk in een mapje mee naar huis. Het huiswerkmapje wordt op vrijdag mee naar huis gegeven en moet voor de volgende vrijdag weer op school worden ingeleverd. 

 

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels krijgen de kinderen een stencil mee naar huis aan het eind van het blok. Met dit stencil kunnen de leerlingen zich voorbereiden op de toets.